LED 7 Màu 2 chân

CÒN HÀNG

Mã sản phẩm: TH573_1

Giá 1.000₫

LED 7 Màu 2 chân
Loại 5MM
Loại 10MM


LED 7 Màu 2 chân

- Điện áp: 2.5-9v DC
- Dòng 10-20mA
- Đường kính: 5MM hoặc 10MM

Chiếu Sáng

Trang Trí 

Làm các sản phẩm Hanemade

Sale

Không sẵn có

Hết hàng