Mạch Nạp và Đế Nạp 8051 AVR ( Mạch Nạp và Đế Nạp ISP )

CÒN HÀNG

Mã sản phẩm: TH154

Giá 140.000₫ 

Phần Mềm Nạp

Chương Trình Nạp:Progisp168

Download tại đây: Progisp168
Progisp1.72

 

- 1 Mạch Nạp ISP

- 1 Đế nạp

 

 

 

-Mạch Nạp 89/AVR USBasp/USBisp nạp được cho 1 số họ 8051: AT89S51、AT89S52、AT89S8252 .

-Ngoài ra còn nạp được cho họ AVR:

ATTiny12(L)、ATTiny13(V)、ATTiny15(L)、ATTiny24(V)、ATTiny25(V)
ATTiny26(L)、ATTiny2313(V)、ATTiny44(V)、ATTiny45(V)、ATTiny84(V)
ATTiny85(V)、AT90S2313(L)AT90S2323(L)、AT90S2343(L)、AT90S1200(L)
AT90S8515(L)、AT90S8535(L)、ATMEGA48(V)、ATMEGA8(L)、ATMEGA88(V)、
ATMEGA8515(L)、ATMEGA8535(L)、ATMEGA16(L)、ATMEGA162(V)
ATMEGA163(L)、ATMEGA164(V)、ATMEGA165(V)、ATMEGA168(V)
ATMEGA169(V)、ATMEGA169P(V)、ATMEGA32(L)、ATMEGA324(V)、
ATMEGA325(V)、ATMEGA3250(V)、ATMEGA329(V)、ATMEGA3290(V)、
ATMEGA64(L)、ATMEGA640(V)、ATMEGA644(V)、ATMEGA645(V)、
ATMEGA6450(V)、ATMEGA649(V)、ATMEGA6490(V)、ATMEGA128(L)、
ATMEGA1280(V)、ATMEGA1281(V)、ATMEGA2560(V)、ATMEGA2561(V)、
AT90CAN32、AT90CAN64、AT90CAN128、AT90PWM2(B)、AT90PWM3(B)、

 

 

 

 

 

Hỗ trợ kiểm tra sản phẩm bị lỗi miễn phí trọn đời khi mua hàng.

Giảm 50% phụ kiện, linh kiện khi sửa chữa bảo trì sản phẩm đã mua ở TuHu.

Sản phẩm phải có tem test hoặc tem bảo hành của TuHu mới được bảo hành.

Miễn phí đổi trả sản phẩm khi có lỗi của nhà sản xuất trong vòng 5 ngày.

 

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng