Mỡ Hàn PASTE 50g/150g

CÒN HÀNG

Mã sản phẩm: TH1055

Giá 20.000₫Mỡ Hàn PASTE 50g/150g

 

 

 

  • Brand: Goot  BS-10 from Japan
  • Weight:20 G
  • Diameter:45.5MM
  • Thickness:11.5MM

 

 

Hỗ trợ hàn mạch dễ dàng

Làm mối hàn đẹp hơn

Sale

Không sẵn có

Hết hàng