Module La Bàn Điện Tử Đa Năng LSM303DLH-Ba Trục Cảm Biếm

CÒN HÀNG

Mã sản phẩm: TH415

Giá 170.000₫Module La Bàn Điện Tử Đa Năng LSM303DLH-Ba Trục Cảm Biếm

 

 

 

 

VIN

This is the main 2.6 – 5.5 V power supply connection. The SCL and SDA level shifters pull the I²C bus high bits up to this level.

GND

The ground (0 V) connection for your power supply. Your I²C control source must also share a common ground with this board.

1V8

Regulated 1.8 V output. Almost 150 mA is available to power external components.

3V

Regulated 3.0 V output. Almost 300 mA is available to power external components.

SCL

Level-shifted I²C clock line: HIGH is VIN, LOW is 0 V

SDA

Level-shifted I²C data line: HIGH is VIN, LOW is 0 V

DRDY

Magnetometer data ready indicator, a 1.8V-logic-level output. HIGH (1.8 V) indicates magnetometer data can be read. LOW (0 V) indicates the magnetometer is writing new data to the data registers. This output is not level-shifted.

INT1

Inertial interrupt 1, a 1.8V-logic-level output. This output is not level-shifted.

INT2

Inertial interrupt 2, a 1.8V-logic-level output. This output is not level-shifted

datasheet full : http://www.adafruit.com/datasheets/LSM303DLHC.PDF

 

Xác định hướng chuyển động và hướng từ trường của Trái Đất nhằm xác định phương hướng với độ chính xác cao.

Hỗ trợ kiểm tra sản phẩm bị lỗi miễn phí trọn đời khi mua hàng.

Giảm 50% phụ kiện, linh kiện khi sửa chữa bảo trì sản phẩm đã mua ở TuHu.

Sản phẩm phải có tem test hoặc tem bảo hành của TuHu mới được bảo hành.

Miễn phí đổi trả sản phẩm khi có lỗi của nhà sản xuất trong vòng 5 ngày.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng