USB TO COM PL2303 V2

CÒN HÀNG

Mã sản phẩm: TH91

Giá 31.000₫USB TO COM PL2303 V2

 

 

 

Dây Xanh: TX
Dây Trắng: RX
Dây Đen: GND
Dây Đỏ: 5V

Tải Driver: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0.zip

Hướng dẫn fix driver cho windows 8/8.1

Windows Driver Installer Setup Program
(For PL2303 HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB versions)

Installer version & Build date: 1.10.0 (2014-09-25)
Windows XP (32 & 64-bit) WDM WHQL Driver: v2.1.51.238 (10/22/2013)
- Windows XP Certified WHQL Driver 
- Windows Certification Report
- Compatible with Windows 2000SP4 & Server2003
Windows Vista/7/8/8.1 (32 & 64-bit) WDF WHQL Driver: v3.4.67.325 (08/15/2014) 
– Windows Vista, 7, 8, 8.1, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2 Certified WHQL Driver 
- Windows Certification Report
– Compatible with Windows Server2008 
– Driver can auto-download via Windows Update (for Windows 7/8/8.1/Server2008R2/2012/2012R2)

 

- Giao tiếp máy tính với thiết bị ngoài thông qua chuẩn giao tiếp UART.

 

- Hỗ trợ kiểm tra sản phẩm bị lỗi miễn phí trọn đời khi mua hàng.

- Giảm 50% phụ kiện, linh kiện khi sửa chữa bảo trì sản phẩm đã mua ở TuHu.

- Sản phẩm phải có tem test hoặc tem bảo hành của TuHu mới được bảo hành.

- Miễn phí đổi trả sản phẩm khi có lỗi của nhà sản xuất trong vòng 5 ngày.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng